luther rózsa

Budakeszi Evangélikus Egyházközség

Állandó alkalmak

Minden vasár- és ünnepnapon 09.30-kor tartunk istentisztelet. Minden hónap második vasárnapján családos, a harmadik vasárnapján úrvacsorás istentisztelet van.
A családos istentiszteletek kivételével az istentisztelettel párhuzamosan a kicsik részére gyermek bibliakört tartunk.

Januári alkalmak

01.04. péntek 18.30 Ifi
01.06. vasárnap 9.30 Vízkereszt - Istentisztelet
01.13. vasárnap 9.30 Családi istentisztelet
01.13. vasárnap 18.00 Esti istentisztelet
01.15. kedd 10.00 Baba-mama kör
01.15. kedd 14.30 Idősek bibliaórája
01.16. szerda 18.30 Középnemzedék köre
01.17. csütörtök 19.00 Protestáns Kör
01.18. péntek 18.30 Ifi
01.20. vasárnap 9.30 Istentisztelet, úrvacsora
01.21-25. hétfő-péntek 18.30 Ökumenikus imahét váltott helyszínekkel
01.27. vasárnap 9.30 Istentisztelet, felnőtt hittan
01.29. kedd 10.00 Baba-mama kör
01.30. szerda 18.30 Középnemzedék köre

Felnőtt hittan 2018/19

Képek és jelek - jelképek a bibliában és az egyházi tanításban

Az emberi kultúra általános szimbólumai szerepelnek a Szentírásban, a teológiában és az egyházművészetben. A jelképek segítségével ez alapvető hittani súlypontok egy részét is érintjük, összefüggéseket keresve. Reménység szerint a kirakó elemeiből néhány helyre is kerül. ☺

hónap

nap

téma

magyarázat

textus

1

09

30

föld

élet / halál

Préd03,20

2

10

21

levegő

ég / menny / örökélet

1Kir08,27

3

11

25

víz

özönvíz / keresztség

Kol02,12

4

12

30

fa

jászol / kereszt

1Pt02,24 / Jel 22,2

5

01

27

fény / lényeg

Jézus

Jn08,12

6

02

24

fém

gazdagság / váltság

ApCsel03,6

7

03

31

űr / üresség

bűn

Zsolt04,3 / Jer 8,15

8

05

05

vér

úrvacsora / áldozat

1Jn05,6-8 / Zsid 9,22

9

05

26

lélek

Szentlélek

Róm08,14

10

06

23

tűz

tisztulás / ítélet

Ézs09,4 / 10,17

Utoljára firssítve 2019.01.18.